AV-udstyr

Til brug for præsentationer, informationsmøder og foredrag forefindes højtaleranlæg med trådløs mikrofon  i den store sal.
Der findes ligeledes projektor, der også kan flyttes til vore andre lokaler.

AV-udstyr stilles gratis til rådighed, men skal bestilles særskilt ved booking af lokalet.