Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en forretningsfører. Sidstnævnte er ligeledes kasserer for foreningen.

Der afholdes 4-6 bestyrelsesmøder om året, hvor bl.a. driften af forsamlingshuset behandles.

Forsamlingshusets bestyrelse er i tæt samarbejde med bestyrelsen for støtteforeningen.

Valgte bestyrelsesmedlemmer marts 2021:

Formand:                                       Ove Jensen

Forretningsfører   /
kasserer                                         Charlotte Nielsen                50 33 49 16

Bestyrelsesmedlem                Kenneth  Jørgensen

Bestyrelsesmedlem                Ida Wind

Bestyrelsesmedlem                Søs Hymøller

Bestyrelsesmedlem                John Jacobsen