Have og ude-areal

Bag huset findes en lille have med et bord-og-bænke arrangement.
Her er der mulighed  for at at holde en lille pause fra fest eller arrangement eller bare nyde vejret.

Haven er p.t. ikke aflukket mod Nordborgvej, så børn skal holdes under opsyn.

Er der  noget at fejre, følger der selvfølgelig flag med til flagstangen.

Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. juni 1930 af lærer Christensen, Sønderborg. Gårdejer J. Skov, Skovgård har forfattet indskriften, hvor sidste linje er inspireret af de berømte ord, som blev udtalt i den prøjsiske Rigsdag.
Stenen blev fundet ved skovfogedboligen Nygaard i Statsskoven. Til trods for mange vanskeligheder med transporten af stenen til opstillingsstedet blev det et triumftog, hvor samtlige beboere i byen fulgte transporten med fanebærer og musikkorps i spidsen af optoget.
Genforeningsstenen er en  lysgrå, utilhugget granitsten. På  stenens bagside ses kløvemærker i to rækker. Stenen måler 1,67×1,80×0,40 m.
                                                                                                                                                                                                                         Ref: Grænseforeningen