Have og udeareal

Have og udeareal rummer mulighed for lidt luft under arrangementet.
Haven ligger ugeneret bag forsamlingshuset. Her findes borde og bænke og børnene kan også få rørt sig og få lidt frisk luft.
Haven er p.t. ikke aflukket mod Nordborgvej, så børn skal holdes under opsyn.

Mod Nordborgvej står Svenstrups genforeningssten til minde om genforeningen i 1920. Den danner naturlig sammenhæng i vores have og udeareal.
Den passer historisk ind, da der naturligvis blev afholdt genforeningsfester i forsamlingshuset.

Er der  noget at fejre, følger der selvfølgelig flag med til flagstangen.

Genforeningsstenen i Svenstrup blev afsløret den 15. juni 1930 af lærer Christensen, Sønderborg. Gårdejer J. Skov, Skovgård har forfattet indskriften, hvor sidste linje er inspireret af de berømte ord, som blev udtalt i den prøjsiske Rigsdag.
Stenen blev fundet ved skovfogedboligen Nygaard i Statsskoven. Til trods for mange vanskeligheder med transporten af stenen til opstillingsstedet blev det et triumftog, hvor samtlige beboere i byen fulgte transporten med fanebærer og musikkorps i spidsen af optoget.
Genforeningsstenen er en  lysgrå, utilhugget granitsten. På  stenens bagside ses kløvemærker i to rækker. Stenen måler 1,67×1,80×0,40 m.
Ref: Grænseforeningen

Grænseforeningen