Vedligeholdelse af huset

Der har i de senere år været en del vedligehold af forsamlingshuset.

Nyere renovering og større vedligehold

Løbende vedligehold gasfyr

Nyt tag

Lyddæmpning af 3 sale            2015

Wi-Fi                                                  2016

Lydisolering i alle 3 sale          2016

Nye radiatortermostater       2017

Alle stole ompolstret                2017

Opsætning hjertestarter        2017

Separering af overfladevand
og kloak                                             2019

Gavle malet udvendig               2020

Planlagt fremtidigt vedligehold og renoveringer

Renovering køkken                    2022

Renovering/udskift gasfyr     2022

Maling udvendig                          2022

Energi-renovering                      2023