Vedligeholdelse af huset

Der har i en årrække været en del renovering og vedligehold af forsamlingshuset.

Nyere renovering og større vedligehold

Nyt tag

Lyddæmpning af 3 sale            2015

Wi-Fi                                                  2016

Lydisolering i alle 3 sale          2016

Nye radiatortermostater       2017

Alle stole ompolstret                2017

Opsætning hjertestarter        2017

Separering af overfladevand
og kloak                                             2019

Gavle malet udvendig               2020

Maling udvendig                          2022

Renovering køkken                    2023

Maling af værelser                     2023

Renovering af lagerkælder   2023

Planlagt vedligehold og renoveringer

Maling af salene                           2023/2024

Overgang til fjernvarme         2024