Hele huset

Det er muligt at leje alle lokaler i forsamlingshuset, f.eks. i forbindelse med større arrangementer eller selskaber. Dette kalder vi “Hele huset”.

Hele huset omfatter store sal, lille sal, skænk. køkken og foyer.
Store og lille sal kan forbindes ved at trække skydedøren mellem salene fra. Skænk kan evt. anvendes som anretterværelse eller bare et roligt øjeblik.

Der er plads til ca. 150 personer (Store sal 100 og Lille sal 50)

Priser:
“Hele huset” incl. køkken til mad           Fredag – søndag            Mandag – torsdag
Fest pr. dag                                                                     3000,-
Ekstra dag                                                                      1000,-

Rengøring
Alle lokaler hvis dette ønskes (valgfrit)                                                            800,-
Obligatorisk i køkken ved madlavning (Obligatorisk)                             100,-

Betaling

Ved leje af lokaler til møder o.lign betales der efter endt rengøring.
Ved leje af køkkenet er der af hensyn til hygiejnereglerne obligatorisk rengøring af dette.

Ved leje af lokaler til fest, betales depositum  på 2000 ved indgåelse af lejeaftalen.
Inden afholdelsen af arrangementet skal hele lejebeløbet og depositum være betalt.

Forudsat der ingen skader er opstået, tilbagebetales depositum umiddelbart efter arrangementet.